SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT

BÁC ÁI

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trường Bác Ái hướng tới trở thành một trong những trường THCS & THPT có chất lượng giáo dục toàn diện hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh.

Sứ mệnh

Tạo dựng những con người văn minh, hữu ích cho cộng đồng. Đóng góp vào sự nghiệp đào tạo và phát triển con người của ngành giáo dục & đào tạo Việt Nam. Góp phần tạo dựng nước Việt Nam phát triển, văn minh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trường Bác Ái phát triển các em học sinh thành những con người toàn diện. Giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào giai đoạn vô cùng quan trọng là chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai. Tự tin, mạnh mẽ, sáng tạo, chấp nhận thách thức, có khả năng hòa nhập cộng đồng cao là những phẩm chất mục tiêu của học sinh mà Trường Bác Ái hướng tới. Trường Bác Ái sẽ là nơi khuyến khích và giúp các em phát hiện và phát triển bản thân đúng với sở trường.

TOP