SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT

BÁC ÁI

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Nhân ái

Trường Bác Ái trung thành với triết lý rằng một xã hội phát triển bền vững là một xã hội ở đó tình yêu thương là nhân tố nền tảng, chi phối và xuyên suốt mọi hành động của mỗi người.

Trung thực

Dù rằng chúng ta vẫn thấy không trung thực hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng trung thực chính một điều kiện cần để thành công luôn vững bền. Trung thực là sự tôn trọng người khác và cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

Tinh thần đồng đội

Không thể có Nhân ái mà thiếu tinh thần đồng đội. Tinh thần đồng đội chính là phương cách duy  nhất để chúng ta có thể đạt được những điều trên khả năng của bản thân mình. Xã hội loài người liên tục tiến bước mạnh mẽ lên phía trước chính là nhờ tinh thần đồng đội. Chia sẻ những khó khăn để cùng nhau vượt qua là biểu hiện của tinh thần đồng đội. Tin thần đồng đội cũng là sự đồng cảm. Chia sẻ niềm vui cũng là một biểu hiện của tinh thần đồng đội. 

TOP