SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT

BÁC ÁI

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY

THẦY NGUYỄN THẠC SAN

Nhà giáo ưu tú - Tiến sĩ Văn học - Nguyên giảng viên Trường CĐSP Bến Tre

CÔ VŨ HỒNG LOAN

Tiến sĩ Văn học - Giảng viên Trường ĐHSP TP.HCM

THẦY HỒ XUÂN DẬU

Tiến sĩ Hóa học - Giảng viên Trường ĐHSP TP.HCM

THẦY NGUYỄN THÁI HÒA

Thạc sĩ Toán - Giáo viên Trường THTH - ĐHSP TP.HCM

THẦY NGUYỄN HỮU TẮC

Cử nhân Toán - Nguyên giảng viên Trường CĐSP Vĩnh Long

CÔ TRẦN BÍCH NGỌC

Cử nhân Toán - Giáo viên Trường THTH - ĐHSP TP.HCM

THẦY ĐỖ MẠNH CƯỜNG

Cử nhân Toán - Nguyên giáo viên Giỏi Trường Chu Văn An - Hải Phòng

CÔ ĐINH THỊ THOAN

Cử nhân Văn - Giáo viên Giỏi cấp Tỉnh - Tỉnh Nam Định

THẦY NGUYỄN NHƯ ĐỨC

Cử nhân Văn - Chiến sĩ thi đua Trường Trần Khai Nguyên

THẦY NGUYỄN HỮU DŨNG

Cử nhân Vật Lí - Giáo viên Trường THTH - ĐHSP TP.HCM

THẦY HOÀNG TUẤN ANH

Thạc Sĩ Vật Lí

CÔ NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

Cử nhân Hóa học - Giáo viên Trường THTH - ĐHSP TP.HCM

Read more

TOP