SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT

BÁC ÁI

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Thái Hòa

 

Thạc sĩ toán. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội.

40 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục

15 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục

Nguyên giảng viên Trường Trung Học Thực Hành – Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Nguyên giảng viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bến Tre

Nguyên giảng viên Trường Chuyên Bến Tre

 

Hiệu phó

Cô Trần Bích Ngọc, cử nhân toán. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội

35 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục

12 kinh nghiệm quản lý giáo dục

Nguyên giảng viên  Trường Trung Học Thực Hành – Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Nguyên giáo viên Trưởng THPT Bùi Thị Xuân – T.PHCM

TOP