SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT

BÁC ÁI

THỜI KHÓA BIỂU

Trường THCS – THPT Bác Ái thông báo đến Thầy/Cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh thời khóa biểu, áp dụng từ ngày 03/07/2017 năm học 2017 - 2018 như sau:Trong đó:
               +  Đàm thoại: là tiết Đàm thoại Tiếng Anh với người Anh (bản xứ);
               +  LTĐH: là tiết Luyện thi Đại học;
               +  SHCN: là tiết Sinh hoạt với GVCN (giáo viên chủ nhiệm);
               +  NGLL: là tiết Ngoài giờ lên lớp (do GVCN phụ trách);
               +  KT: là tiết Kỹ thuật;
               +  TD: là tiết Thể dục;
               +  QD: là tiết Quốc phòng;
               +  BT: là tiết Bài tập.

Trường THCS – THPT Bác Ái.

TOP