SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS & THPT

BÁC ÁI

TÀI LIỆU HỌC TẬP

CẤU TẠO CỦA MÁY TÍNH

14,10,2018

Các bạn vào xem tài liệu về " Cấu tạo của máy tính " tuần sau làm bài test nhỏ nhé 

Link Google Drive : 

https://drive.google.com/file/d/1zQnG6rFGapEemsQaEFxGrrSwxciSZWgd/view

TOP